Verdapperen

ik heb dus voor 11 februari een afspraak staan voor het afgraven van de druppelzones onder de asbestdakdelen van de schuren. (Dacht steeds dat dit soort zones alleen op mannen toiletten voorkwamen) Maar om nu te voorkomen dat daar nieuwe asbestfragmenten in de grond terecht komen, moeten die daken er af voordat de grond gaat worden gesaneerd.  Het bedrijf dat deze asbest gaat verwijderen moet een inventarisatie uit laten voeren om erachter te komen om wat voor soort asbest het gaat. En dat bedrijf, dat komt inventariseren, kan gelukkig komende vrijdag al langs komen. 

Nu kreeg ik vandaag telefoon van het omgevingsloket. Kennelijk maakt een sloopvergunning onderdeel uit van de omgevingsvergunning die en architect heeft aangevraagd voor de verbouw van het achterhuis. En als men gaat slopen in zo’n oud pand moet een eerst een asbestinventarisatie komen. Anders word de aanvraag niet in behandeling genomen. Dus heb ik meteen dat bedrijf gebeld dat ook voor die schuren komt. 

‘Tja die afspraak staat om 9.00 uur en vlak daarna hebben semantemen weer een andere afspraak staan, dus dan moet een nieuwe afspraak worden gemaakt’ was het antwoord. 

Enfin. Beetje moeilijk gedaan en doorgedramd. Ik zou terug gebeld worden. Gelukkig kwam na een uurtje het verlossende woord. De afspraak kon ook een half uurtje eerder gezet worden en dan paste het wel. Eureka!

Maar wat een geld dat alles kost!…

Gelukkig zijn er subsidieregelingen.

Wat staat hierover op internet: De staatssecretaris heeft besloten om de subsidie in 2016 op te schroeven naar €15 miljoen (eerder €10 miljoen). De subsidie is beschikbaar voor degene die de rekening betaalt in Oost Gelre voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. Je kunt een aanvraag indienen in Oost Gelre tot 31 december 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vervolgens kijk ik op rvo.nl. Wat staat daar?

’De Subsidieregeling verwijdering asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Er kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.’

Dat is dan een mooie regeling.!

Dan richt ik mij maar op de subsidie voor isolatie. Ik had een paar weken geleden ik de buren opgevangen dat voor het verbeteren van de energielabel ook subsidieregeling komt in 2019. Nu is het zo dat wij het pand kochten met het laagste label dat er is, en inmiddels in een maand al voor een slordige 1000 euro hebben geïsoleerd. 

De website van gemeente oost Gelre meldt het volgende:

’Als regio Achterhoek streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen. Zonnepanelen vallen ook onder de regeling. Vanaf 14 januari 2019 is weer een subsidiepot van € 75.000,00 beschikbaar….’

Dat klinkt dus goed den ik dan

’…Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieregeling Verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre (externe link) ten grondslag die op 18 december 2018 is vastgesteld….’

Mooi. Actueel nieuws dus, denk je dan. Maar verderop staat:

’…Update 15 januari: De subsidieregeling is zo populair gebleken dat de subsidiepot helaas al weer leeg is. Het heeft geen zin meer een aanvraag in te dienen. De formulieren zijn dan ook niet meer beschikbaar.’

LEKKER DAN!

Welkom in de Achterhoek met alle goede regelingen voor verduurzamen!

Volhouden! Zeg ik dan maar weer tegen mijzelf. 

Verdapperen! Zou goede wandelvriend Ary zeggen!

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.