Papierwerk

De sloopvergunning is binnen. Belangrijk onderdeel van de aanvraag bij het omgevingsloket. Inmiddels weten we dat de sanering van de daken helemaal goed is verlopen en het onafhankelijk bedrijf dat de na-inspectie heeft gedaan, zeg maar de Sherlock Holmes van de asbestwereld, heeft accoord gegeven. Ook de monsters die genomen zijn voor de nacontrole van de asbest in de druppelzones zijn uit het laboratorium. We zijn asbestvrij!…

But! inderdaad… there is always a ‘but’.

De olievlek waar we het minst bang voor waren schijnt goed afgegraven te zijn, maar er zijn nieuwe spoortjes van olie gevonden bij de nacontrole in de wanden van hetgeen afgegraven is. En weer andere olie dan waarvoor ze aan het graven zijn gegaan. Echter het zijn zulke dergelijke kleine spoortjes, dat dit volgens de saneerder te verwaarlozen is.

De uitdaging is nu dat we moeten wachten op iemand bij de bevoegde instanties, die er zijn handtekening onder wil zetten. En dat kan wel weken, maanden of jaren duren….We sluiten ons aan bij een hoopvolle saneerder die er wel vertrouwen in heeft. Maar ik weet; maanden of jaren gaan wij het niet zo maar laten duren! Wij zijn er wel klaar mee nu!

Deze week weer een nieuw fenomeen: Er moet kennelijk gemest worden. De buurman is langs geweest bij Carole om te informeren over het maaien en mesten van ons land. Dat is nog eens wat anders dan het handmaaiertje en een paar keer per jaar met kunstmest- en kalkkorrels uit een pakje rondstrooien…

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.